uklogo

uk Anglia - poradnik polskiego emigranta uk

Emerytura w Anglii


Trzy systemy emerytalne
Poza emeryturą państwową (State Pension), w Wielkiej Brytanii możesz korzystać dodatkowo z dwóch rodzajów emerytury: prywatnej (Personal Pension) i firmowej (Company Pension).
Personal Pension otrzymasz od banku, kasy oszczędnościowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego i możesz ją zacząć pobierać już w wieku 50 lat. Natomiast warunki uzyskania Company Pension, z zakładowego funduszu emerytalnego, zależy od jego istnienia w danym zakładzie pracy oraz od umowy z pracodawcą.

Kto możze otrzymać emeryturę państwową?
Aby uzyskać brytyjską emeryturę pañstwową (State Pension), wystarczy, że:
- legalnie pracujesz
- gromadzisz dokumenty potwierdzające zatrudnienie (np. świadectwa pracy, paski wynagrodzeń czy zeznania podatkowe)
- płacisz składki na ubezpieczenie lub pilnujesz, aby robił to za ciebie pracodawca
- uzyskasz minimalny łączny czas pracy w krajach UE: 11 lat, będąc mężczyzną, lub 9 lat i 9 miesięcy, jeżeli jesteś kobietą
- osioągniesz obowiązujący wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, który od 2021 roku będzie zrównany do 65 lat dla obojga płci.

Jaka jest wysokość świadczenia?
Emerytura państwowa w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie maksymalnie 82,05 funta tygodniowo. Będąc mężczyzną, jesteś uprawniony do jej pobierania, jeżeli opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) przez 44 lata. W stosunku do kobiet okres ten wynosi 39 lat. Jeśli nie przepracowałeś wymaganych lat, wciąż możesz uzyskać emeryturę państwową w wysokości co najmniej 20,05 funta tygodniowo. Musisz jednak mieć przepracowane co najmniej 25 proc. wymaganych lat, tj. odpowiednio 11 dla mężczyzn oraz 9 lat i 9 miesięcy dla kobiet. Wówczas jednak wysokość świadczenia jest obniżana o 2,5 proc. za każdy brakujący rok. Żeby przepracowany rok zostł zaliczony do emerytury, musisz zarobić w nim co najmniej 4.264 funty, będąc zatrudnionym, i 4.345 funtów, jeżeli jesteś „samozatrudniony”.

Świadczenia dodatkowe
Pobierając emeryturę, możesz być dodatkowo uprawniony do pomocy socjalnej ze strony państwa, otrzymując m.in. wyrównanie z tytułu osiągniętego wieku, a także pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania mieszkania podczas zimy, zniżki na bilety autobusowe czy zwolnienie z opłacania licencji telewizyjnej.

Gdzie ubiegaæ się o emeryturę?
Instytucją odpowiedzialną za wypłatę emerytur w Wielkiej Brytanii jest
Department for Work and Pensions
The Pension Service
Tyneview Park
Newcastle Upon Tyne
NE 98 1 BA
tel. 00 44 191 218 77 77 lub 00 44 191 218 78 78
www.dwp.gov.uk

Natomiast w Irlandii Północnej jest to
Department for Social Development
Northern Ireland Social Security Agency

Network Support Branch Overseas Benefits Unit
Block 2St ormont Estate
Belfast BT4 3SJ
Northern Ireland
tel. 00 44 28 905 205 00
www.dsdni.gov.uk

 
© Maras 2005 - 2015