uklogo

uk Anglia - poradnik polskiego emigranta uk

Child Benefit

Swiadczenie wolne od podatku , które ma na celu pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi.

Kto je otrzymuje?
Każdy kto ma na utrzymaniu dziecko (własne lub adoptowane) w wieku do 16 lat. Child Benefit otrzymywać można również na dzieci w wieku od 16 do 19 lat, jeśli nadal uczą się one w pełnym wymiarze godzin.
Uwaga! Jeśli dziecko po ukończeniu 16 roku życia studiuje na uniwersytecie dofinansowanie, nie należy się. W chwili, gdy młoda osoba kończy dwudziesty rok życia, świadczenie przestaje być wypłacane.

Czy dziecko, na które dostajemy świadczenie, musi z nami mieszkać?
Jeśli osoba, z którą mieszka dziecko, nie pobiera na nie Child Benefit, możemy to zrobić my. Musimy jednak pamiętać, że pieniądze, jakie wydajemy na jego utrzymanie, powinny wynosić równowartość lub przewyższać sumę, jaką będziemy otrzymywać w ramach zasiłku.

Ile wynosi to świadczenie?
Zawsze tyle samo, niezależnie od zarobków opiekuna. W roku podatkowym 2007-2008 pomoc wynosiła 18,10 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko i 12,10 funta tygodniowo na każde kolejne dziecko. Każdego roku stawka ta jest powiększana o niewielką sumę.

Jak się ubiegać o to świadczenie?
Jeśli dziecko przyszło na świat w szpitalu w Wielkiej Brytanii, formularz do ubiegania się o Child Benefit matka zwykle dostaje w szpitalu. W innym przypadku, można dostać go w Jobcentre Plus lub na poczcie. Należy wypełnić formularz i wysłać go razem z certyfikatem urodzenia dziecka lub dokumentem potwierdzającym adopcję do Child Benefit Centre.
Do ubiegania się o Child Benefit potrzebny nam będzie numer ubezpieczenia (National Insurance Number, NIN). Jeśli go nie posiadamy, mimo wszystko powinniśmy wysłać formularz. Biuro HM Revenue & Customs skontaktuje się z nami, aby potwierdzić nasze dane. Możemy też zostać umówieni na spotkanie do lokalnego Jobcentre Plus w celu przyznania nam numeru NI.
Child Benefit jest wypłacany bezpośrednio na konto bankowe lub na tzw. konto pocztowe. W drugim przypadku gotówkę odbiera się na poczcie. Świadczenie jest wypłacane zazwyczaj co cztery tygodnie, ale samotni rodzice i rodziny o niskich dochodach mogą poprosić o wypłacanie Child Benefit co tydzień. Należy wystąpić o przyznanie Child Benefit w ciągu trzech miesięcy od urodzenia, lub adopcji dziecka, ponieważ świadczenie jest refundowane wstecz jedynie za trzy miesiące.

Dodatkowe informacje
Child Benefit może pomóc osobie, która opiekuje się dzieckiem i nie pracuje, w chronieniu interesów emerytalnych. Za każdy pełny rok otrzymywania świadczenia i pozostawania w domu, kiedy osoba opiekująca się dzieckiem nie płaci wystarczających kwot na ubezpieczenie społeczne, by móc liczyć na podstawową emeryturę, automatycznie otrzymuje Home Responsibilities Protection. Jest to program rządowy, który ma ułatwić osobom niepracującym lub mało zarabiającym, ale opiekującym się innymi do zarejestrowania tych lat jako lata pracy i starania się później, po osiągnięciu wielu emerytalnego o zaliczenie tych lat do emerytury w Wielkiej Brytanii. Niepracujący rodzice pobierający Child Benefit są wpisywani do tego programu automatycznie. Warunkiem jest posiadanie stałego National Insurance Number.

(Żródło: Goniec Polski)

UWAGA!
Od niedawna angielski urząd przyznający świadczeniie Child Benefit wymaga dostarczenia kompletnego certyfikatu E401 obowiązującego w Unii Europejskiej. Jest to zaświadczenie dotyczące członków rodziny, potrzebne wtedy, gdy mieszkają w innym kraju niż osoba składająca wniosek. Powinien być składany i aktualizowany raz w roku. Więcej informacji na temat świadczeń rodzinnych w Unii Europejskiej przeczytasz tutaj.


Formularz E401    {format PDF}
Załącznik do formularza E401   {format PDF}

(Żródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-Polska)


© Maras 2005 - 2010