uklogo

uk Anglia - poradnik polskiego emigranta uk

Aktualne kursy wybranych walut w kantorach:

funt brytyjskifunt brytyjski

Podatki w UK

Kody podatkowe w Wielkiej Brytanii
Na naszym payslip znajdziemy oznaczenie kodu podatkowego. Oznacza on ile podatku zapłacimy od naszych dochodów. Jeśli mamy kilka prac, w każdej możemy mieć inny kod podatkowy.
Interesuje nas przede wszystkim podstawowy kod podatkowy, oznaczony literką L oraz BR.
L - Oznacza podstawowy kod podatkowy dla osób do 65 roku życia i oznacza roczną sumę zwolnioną z podatku,np.
477L to 4770,00 zwolnione z podatku
505L to 5050,00 zwolnione z podatku
515L to 5150,00 zwolnione z podatku
647L to 6470,00 zwolnione z podatku
BR - Oznacza, że nie została Ci przydzielona ulga podatkowa. Czyli zapłacisz od całości dochodu podstawową stawkę 20%. Ten kod otrzymasz zazwyczaj w dodatkowej pracy, lub w nowym miejscu gdzie pracodawca nie jest pewien ile powinieneś płacić.

Wysokość podatków.
Każda pracująca osoba jest zobowiązana do płacenia podatku od dochodów. Podatki są płacone przez pracodawcę w systemie zaliczkowym, ocenianym na podstawie naszych bieżących dochodów (Pay As You Earn - znany pod skrótem PAYE) W praktyce powoduje to, że zazwyczaj na koniec roku wychodzimy na tak zwane "zero".
Od 1 kwietnia 2008 r. w Wielkiej Brytanii obowiązują dwie stawki PIT - 20 i 40 proc. Zastąpiły one dotychczasowe trzy stawki, wynoszące 10, 22 i 40 proc

System podatkowy w Wielkiej Brytanii
Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii nosi nazwę HM Revenue & Customs (HMRC) a rok podatkowy rozpoczyna się 6 kwietnia danego roku i kończy 5 kwietnia roku następnego. Kwota wolna od podatku (tzw. Personal Allowance) jest w UK stosunkowo wysoka i w roku 2009/2010 wynosi 6475 brutto.

Podatek z reguły pobierany jest ryczałtowo z każdej wypłaty i jest wyliczany w następujący sposób: jeśli pracownik otrzymuje pensję co tydzień - kwota wolna 6475 jest dzielona na 52 tygodnie w roku co daje w przybliżeniu 124,50 czyli od pierwszych ok. 125 zarobionych w tygodniu pracownikowi nie jest potrącany podatek. Natomiast od zarobków powyżej 125 w danym tygodniu naliczany jest podatek w wysokości 20%.

W momencie zakończenia pracy u danego pracodawcy pracownik otrzymuje dokument P45, w którym wyszczególnione są: całkowite zarobki brutto, kwota odprowadzonego podatku i składek National Insurance (ubezpieczenie socjalne). Jeśli pracownik podejmuje pracę w innym zakładzie pracy jest zobowiązany do przekazania P45 nowemu pracodawcy. W przypadku powrotu do Polski P45 będzie niezbędny aby uzyskać zwrot podatku. Jesli natomiast pracownik kontynuuje pracę u jednego pracodawcy w nowym roku podatkowym na zakończenie poprzedniego otrzymuje dokument P60, na podstawie którego rozlicza się z HM Revenue & Customs.

Zwrot podatku z UK
Każda osoba, która pracowała w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji) sezonowo i w całym okresie zatrudnienia zarobiła mniej niż wynosi kwota wolna od podatku w danym roku podatkowym jest uprawniona do zwrotu całości zapłaconego podatku. Kwota wolna od podatku w UK (tzw. Personal Allowance) jest ustalana raz na rok i w roku podatkowym 2009/2010 wynosi 6475 brutto.Do zwrotu podatku z pracy sezonowej potrzebny jest dokument P45, który pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi na zakończenie kontraktu. Dodatkowo należy pobrać z oddziału lub strony internetowej HM Revenue & Customs formularze P85 (dla osób opuszczających Wielką Brytanię) oraz P86 (dla osób, które rozliczają się w UK pierwszy raz). Następnie wypełnione formularze P85 i P86 wraz z 2 i 3 stroną P45 należy wysłać na adres oddziału HMRC właściwego dla naszego miejsca pracy. Formularze dostępne są tylko w języku angielskim i w tym języku należy je wypełnić. Pieniądze przesyłane są przez HMRC na nasze brytyjskie konto bankowe (jeśli podaliśmy jego numer w formularzu P85) lub czekiem na adres domowy w Polsce, który również należy podać wypełniając P85. Czek można zrealizować w większości polskich banków, należy jednak liczyć się z opłatą za tę usługę.

Ubiegając się samodzielnie o zwrot podatku należy wszystkie niezbędne formularze wypełnić bardzo dokładnie i poprawnie, jeśli urzędnicy wykryją błąd wysyłana jest prośba o ponowne wypełnienie formularzy i wyjaśnienie niezgodności, co może wydłużyć proces zwrotu należnej kwoty nawet do 6 miesięcy (z reguły zwrot powinniśmy otrzymać do 3 miesięcy od złożenia dokumentów). Dlatego też osobom nieznającym języka angielskiego polecane jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm odzyskujących podatki.

Więcej informacji można uzyskać w Inland Revenue lub na stronie internetowej
HM Revenue & Customs